En effektiv ledningsgrupp


26 september, 2018 16:45 - 17:15

Bokmärk och dela

Harry Wallenholm

Som vd är du beroende av en fungerande ledningsgrupp som både klarar av att arbeta med strategiska och operativa frågor. Hur sätter du samman den, vem ska vara med, hur ska ni jobba. Här får vi ta del av de erfarenheter som gjorts i arbetet med mer än 300 olika ledningsgrupper.