Belbin Team Skills® identifierar hur ledningsgrupper bidrar, relaterar och samverkar med varandra och bygger vinnande team.